Festiwal Nauki

Festiwal Nauki jest od czternastu lat organizowany przez Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską i Polską Akademię Nauk oraz inne ośrodki naukowe w Warszawie. Z roku na rok rośnie zarówno zainteresowanie publiczności jak i liczba uczestniczących organizacji. Rośnie również z każdą edycją uczestnictwo mediów. Od roku 2003 Festiwalowi Nauki towarzyszy Dzień Nauki pod patronatem Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich.
W ramach Festiwalu prezentowane są w sposób przystępny i zrozumiały dla osób niezwiązanych bezpośrednio z nauką zagadnienia badań, technologii i odkryć polskich i światowych naukowców.

Możliwość komentowania została wyłączona.