Pokazy

W tym roku hasłem przewodnim Jak to Działa? będzie „Energetyka XXI wieku”. Przy tej okazji będziemy omawiać zjawiska fizyczne związane z przedstawianymi zagadnieniami. Prawie każdej prezentacji towarzyszyć będzie jeden lub kilka eksperymentów, które zwiedzający może osobiście wykonać. Eksperymenty te umożliwiają poznanie zjawisk fizycznych wykorzystywanych w prezentowanym zagadnieniu oraz pomiar niektórych wielkości fizycznych istotnych dla prawidłowego zrozumienia funkcjonowania urządzenia. Realizacja tych doświadczeń przeprowadzana jest na aparaturze Wydziału Fizyki oraz na sprzęcie dostarczonym przez firmy współpracujące.

Dzięki współpracy z Biurem Edukacji m.st. Warszawy, w dni powszednie wystawę odwiedzą zorganizowane grupy młodzieży z warszawskich i podwarszawskich liceów (ok. 700 osób dziennie), a szeroka promocja imprezy w mediach (w szczególności jej dwustronicowy opis w dodatku do Gazety Wyborczej) zapewnią dużą frekwencję wśród szerokiej publiczności w sobotę i niedzielę.

Wszystkie pokazy prezentowane są w formie interaktywnych stanowisk, animowanych w większości przez studentów Politechniki Warszawskiej, uprzednio przeszkolonych w zakresie ich tematyki. Stanowiska pokazowe rozmieszczone są na Auli Fizyki. Dodatkowo na krużgankach pierwszego piętra dysponujemy miejscami dla stanowisk naszych partnerów i sponsorów. „Eksponaty” o dużych gabarytach (np. modele siłowni wiatrowych, turbin, pojazdów zasilanych elektrycznością) mogą być wystawione na terenie zielonym przed Gmachem Fizyki (ogrodzony i strzeżony teren kampusu PW). Ponadto przygotowywane są dodatkowe atrakcje dla odwiedzających, np. kącik fotograficzny czy miejsca dla dzieci.
Celem pokazów jest przekazanie lub wytłumaczenie pewnych idei, zasad, zjawisk fizycznych w sposób zrozumiały zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Pokazom towarzyszą plakaty formatu A0, zawierające bardziej detaliczne informacje dla szczególnie zainteresowanych odwiedzających.

Możliwość komentowania została wyłączona.