Energetyka węglowa i jądrowa – paliwo i emisje

W ciągu godziny jeden blok elektrowni węglowej zużywa od 60 do 100 ton węgla. Dziennie jedna elektrownia potrafi zużyć ponad 10 000 ton węgla. Rocznie zużywa ok. 3 miliony ton!
Przeciętna elektrownia jądrowa zużywa około 30 ton uranu rocznie – to mniej więcej tyle, ile mieści się w jednym wagonie kolejowym.
Stosunek masy zużywanego uranu, do masu zużywanego węgla jest zatem jak 1 do 100 000!

Potrzebny energetyczne w Polsce zaspokaja się głównie za pomocą paliw stałych, głównie węgla. Zazwyczaj wartość energetyczna węgla wynosi 5000 – 6000 kcal/kg, jednak występują też inne rodzaje węgla o wartościach nie przekraczających 4500 kcal/kg lub takie które mają ponad 7200 kcal/kg. Obecnie wydobycie węgla kamiennego w Polsce systematycznie maleje. W latach 80. wynosiło 180 – 190 mln ton rocznie, w 90. już tylko 130 – 140 mln ton, a w roku 2000 – 103 mln ton.
Polska posiada duże zasoby węgla brunatnego. Niestety, jego kaloryczność jest stosunkowo niska i wynosi 1800 – 2000 kcal/kg. Korzystne są natomiast warunki eksploatacji, gdyż pokłady mają dużą miąższość średnio 50 m i zalegają na niewielkich głębokościach (100 – 200 m), co umożliwia ich odkrywkową eksploatację.
Koszt paliwa do elektrowni jądrowej o mocy 1000 MWe wynosi 40 mln euro/rok.
Przy cenie węgla 55 euro/tonę otrzymamy koszty paliwa dla elektrowni węglowej produkującej 7,97 TWh /rok równe 166,6 mln euro/rok. Do tego dochodzą jeszcze opłaty za emisję CO2 do atmosfery, 39 euro za tonę CO2 czyli 248,6 mln euro/rok. To daje w sumie: 415 mln euro/rok.

Elektrownia węglowa o mocy 1000 MWe zużywa rocznie od 2 do 6 milionów ton paliwa (w zależności od rodzaju węgla), jednocześnie wytwarzając i uwalniając do atmosfery 6,5 miliona ton CO2 (960 t CO2/GWh).
Elektrownie jądrowe nie emitują CO2, z kominów unosi się tylko para wodna.
Współczesna energetyka jądrowa chroni środowisko naturalne eliminując ok. 2,4 Gt (czyli 2 400 000 000 000 kg) CO2/rok.
Tylko w Unii Europejskiej elektrownie jądrowe pozwalają oszczędzić ok. 700 milionów ton CO2 rocznie, czyli tyle, ile w ciągu roku produkują wszystkie samochody obywateli wszystkich państw członkowskich.

Energia elektryczna produkowana w Polsce pochodzi w ok. 55 proc. z węgla kamiennego, w ok. 35 proc. z węgla brunatnego. Reszta przypada na energię z gazu, wody, wiatru. Od kilku lat obserwowana jest tendencja zmniejszania zużycia węgla kamiennego kosztem węgla brunatnego. Niestety jest on o wiele mniej wydajny, a co za tym idzie wyprodukowanie 1 KWH kosztuje o wiele więcej niż w przypadku węgla kamiennego.

Możliwość komentowania została wyłączona.